Image placeholder

Talent-D More Than Knowledge Is Self-Discovery.

ออกแบบ ความสำเร็จ ในทุกย่างก้าวของชีวิต

เริ่มต้นจากการ ค้นพบตัวเอง

บริการของเรา

ความสัมพันธ์ระหว่าง สมองและนิ้วมือ

ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว มีเซลล์ต้นกำเนิดเดียวกันกับสมอง จึงทำให้มีความสัมพันธ์กับสมองโดยตรง และมีการพัฒนาในช่วงตั้งครรภ์ไปพร้อมกับการพัฒนาเซลล์สมอง ซึ่งเป็นการค้นหาศักยภาพสมอง ผ่านหลักวิทยาศาสตร์ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เราทำการวิเคราะห์นั้นสามารถประโยชน์ใช้ได้จริง

เพิ่มเติม
Image placeholder
ทำไมต้อง Talent Detective ?

เราเชื่อเสมอว่าสมองของเด็กทุกคนมีความเป็น อัจฉริยะ ซ่อนอยู่ และมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงค้นคว้าวิจัยพัฒนานวัตกรรม เพื่อค้นหาศักยภาพโดยกำเนิดเป็นรายบุคคล โดยเรามุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

  • ยกระดับการเรียนการสอน
  • เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของสมอง
  • พัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการของเราเหมาะกับใครบ้าง ? ?

ความประทับใจของลูกค้า

Image placeholder
Kent Goeking PhD

Talent Detective's diagnostic approach provides clear guidance into on how a particular person's bra..

Image placeholder
วศ.ดร. สมชาย คุ้มพูล

ผมตื่นเต้นมากที่ได้รู้จักซอฟต์แวร์นวัตกรรม TOP TALENT เพราะนี่คือสิ่งที่จะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษา..

Image placeholder
รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ

หลังจากที่ได้ทราบผลการวิเคราะห์จากนวัตกรรมTOP TALENT ทำให้ดิฉันตระหนักว่าเด็กและเยาวชนควร เข้าใจตนเ..

Image placeholder
ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล

นี่คือคำตอบของการแนะแนวให้กับเด็กยุคใหม่ เพราะเทคโนโลยีนี้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และนำไปใช้ได้ จริง อ..

คำถามที่พบบ่อย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ?
การเข้ารับบริการมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร?
การวิเคราะห์ด้วยศาสตร์ลายผิวมีความแม่นยำแค่ไหน?

สอบถามเพิ่มเติม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
: sales@talentdetective.com
หรือโทร 02-158-9912 , 062-824-4424