645/4 หมู่บ้านSoul ซอยลาดพร้าว112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

09:30 - 18:00 ( จันทร์ - ศุกร์ )

คำถามที่พบบ่อย


ไม่ใช่ เพราะ การวิเคราะห์ลายนิ้วมือใช้ลายผิวบริเวณปลายนิ้วที่เกิดจากรหัสพันธุกรรมของมนุษย์(ลายนิ้วมือ) ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต ในขณะที่การดูดวงชะตาจะใช้ลายผิวบนฝ่ามือซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย สภาพแวดล้อม อาหารและอารมณ์ นอกจากนี้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ลายนิ้วมือจะบ่งชี้ถึงการทำงานของสมอง ไม่ใช่เรื่องโชคชะตา เคราะห์กรรมหรืออนาคต

ไม่ใช่ เพราะ การวิเคราะห์ลายนิ้วมือใช้ลายผิวบริเวณปลายนิ้วที่เกิดจากรหัสพันธุกรรมของมนุษย์(ลายนิ้วมือ) ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต ในขณะที่การดูดวงชะตาจะใช้ลายผิวบนฝ่ามือซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย สภาพแวดล้อม อาหารและอารมณ์ นอกจากนี้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ลายนิ้วมือจะบ่งชี้ถึงการทำงานของสมอง ไม่ใช่เรื่องโชคชะตา เคราะห์กรรมหรืออนาคต

มีวิธีการทดลองและค้นพบหาคำตอบถึงศักยภาพและตัวตนของบุคคลอยู่จำนวนมาก แต่จะดีกว่าแค่ไหนหากเราได้ใช้นวัตกรรมที่มีการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์และสถิติ ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลา เงินทอง และทรัพยากรไปกับการลองผิดลองถูก หรือแบบสอบถามที่สามารถคลาดเคลื่อนได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม อารมณ์และความรู้สึก

ไม่จำเป็นเนื่องจากเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่าลายนิ้วมือของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต ไม่ว่าจะด้วยหลักฐานทางการแพทย์ หรือนิติวิทยาศาสตร์ก็ตาม ดังนั้นผลที่ได้จึงมีความคุ้มค่ามากเพราะวิเคราะห์เพียงครั้งเดียวสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

การวิเคราะห์ผลรายงานจากTalent Advisor มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ยกตัวอย่างเช่น การให้คำแนะนำอาชีพหากบุคคลนั้นมีศักยภาพที่ไม่สอดคล้องกับการเรียนต่อด้านแพทย์ ไม่ได้หมายความว่าความฝันและอนาคตของเขาจะต้องดับลง แต่เราจะเน้นการดึงจุดเด่นเพื่อมาเสริมสร้างให้บุคคลนั้นสามารถทำตามความฝันได้ รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และวิธีการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลให้แรงกดดันและความเครียดต่อบุคคลนั้นลดลงตามไปด้วย

เป็นเรื่องที่ดีหากทั้งครอบครัวได้วิเคราะห์ร่วมกัน เมื่อทุกคนรู้จักตัวตนของกันและกันมากขึ้นแล้ว การยอมรับ และการผ่อนหนักผ่อนเบาจะเกิดได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างความเข้าใจ เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับทุกคนในบ้าน ทำให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

มีวิธีการทดลองและค้นพบหาคำตอบถึงศักยภาพและตัวตนของบุคคลอยู่จำนวนมาก แต่จะดีกว่าแค่ไหนหากเราได้ใช้นวัตกรรมที่มีการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์และสถิติ ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลา เงินทอง และทรัพยากรไปกับการลองผิดลองถูก หรือแบบสอบถามที่สามารถคลาดเคลื่อนได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม อารมณ์และความรู้สึก

ไม่จำเป็นเนื่องจากเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่าลายนิ้วมือของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต ไม่ว่าจะด้วยหลักฐานทางการแพทย์ หรือนิติวิทยาศาสตร์ก็ตาม ดังนั้นผลที่ได้จึงมีความคุ้มค่ามากเพราะวิเคราะห์เพียงครั้งเดียวสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

การวิเคราะห์ผลรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญของ Find U มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ยกตัวอย่างเช่น การให้คำแนะนำอาชีพหากบุคคลนั้นมีศักยภาพที่ไม่สอดคล้องกับการเรียนต่อด้านแพทย์ ไม่ได้หมายความว่าความฝันและอนาคตของเขาจะต้องดับลง แต่เราจะเน้นการดึงจุดเด่นเพื่อมาเสริมสร้างให้บุคคลนั้นสามารถทำตามความฝันได้ รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และวิธีการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลให้แรงกดดันและความเครียดต่อบุคคลนั้นลดลงตามไปด้วย

© Copyright 2020 by Talent Detective. All rights reserved.