ความประทับใจของลูกค้า

Image placeholder
Kent Goeking PhD

Talent Detective's diagnostic approach provides clear guidance into on how a particular person's brain operates. This makes it a valuable tool for formulating effective paths for future intellectual growth.

Image placeholder
วศ.ดร. สมชาย คุ้มพูล

ผมตื่นเต้นมากที่ได้รู้จักซอฟต์แวร์นวัตกรรม TOP TALENT เพราะนี่คือสิ่งที่จะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษา ของบ้านเราให้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั้งด้านวิชาการ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

Image placeholder
รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ

หลังจากที่ได้ทราบผลการวิเคราะห์จากนวัตกรรมTOP TALENT ทำให้ดิฉันตระหนักว่าเด็กและเยาวชนควร เข้าใจตนเองให้มากและรู้จักศักยภาพตนเองแต่เนิ่นๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกสายการเรียนหรือเลือก อาชีพที่ตรงกับศักยภาพของตน จะได้นำเวลาที่ต้องใช้เพื่อการลองผิดลองถูกมาเปลี่ยนเป็นเวลาพัฒนาตนเอง จะทำให้ชีวิตเด็กและเยาวชนมีความสมดุลและมีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้น

Image placeholder
ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล

นี่คือคำตอบของการแนะแนวให้กับเด็กยุคใหม่ เพราะเทคโนโลยีนี้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และนำไปใช้ได้ จริง อีกทั้งสามารถตอบโจทย์การจัดหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

Image placeholder
ดร. วิเชียร ชุบไธสง
นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า,อดีตอุปนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมอยากให้ทุกครอบครัวมารับบริการวิเคราะห์ศักยภาพ ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ลูกเท่านั้น คนที่ควรวิเคราะห์ ศักยภาพก่อนคือสามีและภรรยา จะได้รู้จักและเข้าใจกันและกันอย่างลึกซึ้ง ความรักและความผูกพันจะได้ยิ่ง แน่นแฟ้นมากกว่าเดิม ครอบครัวจะได้อบอุ่น แล้วปัญหาครอบครัวในสังคมไทยจะได้ลดน้อยลง

Image placeholder
คุณอ้อม ผู้บริหารบริษัท Win Inter Wood และทีมงาน
-

รู้สึกดีมากเมื่อได้รับการสแกนลายนิ้วมือ ได้รู้จักตนเองมากขึ้น รู้ลักษณะเฉพาะของตนว่าเป็นอย่างไร และจะปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นอย่างไรได้บ้าง ได้รู้ถึงความสามารถตนเองในด้านต่างๆ ว่าเราเหมาะสมจะทำงานด้านใด และควรปรับตัวย่างไรเมื่อยู่ร่วมกับผู้อื่น

Image placeholder
คุณยุวรัตน์ ครองไกรเวช และคุณอดุลย์ ครองไกรเวช ผู้บริหาร King Ma
ผู้ปกครองน้องดรีมและน้องโดม

หลังจากที่น้องทั้งสองคนได้สแกนลายนิ้วมือที่ Talent Detective และได้คุยผลลัพธ์กับนักวิเคราะห์ ตอนนี้ พี่ก็ได้ปรับวิธีการดูแลลูก และปรับวิธีการเรียนของเขา จากเมื่อก่อนพี่ให้ลูกอ่านหนังสืออย่างเดียว แต่ลูกเครียดมาก พอพี่พามาสแกนนิ้วก็ทราบว่า น้องรับรู้ได้ดีผ่านการฟัง พี่เลยให้เขาฟังบทเรียนจากสื่อทางเสียง ปรากฏว่าลูกสามารถจดจำเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น และเขาก็ดูมีความสุขมากขึ้นด้วย เห็นลูกมีความสุข และมีพลังในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ พี่ก็รู้สึกมีความสุขตามไปด้วย

Image placeholder
น้องฟิล์ม น.ส.รพีพัฒน์ วิชัยดิษฐ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ม.สงขลานครินทร์

สำหรับหนู รู้สึกว่ามันใช่เลยล่ะค่ะ สามารถตอบโจทย์เรื่องอาชีพในอนาคตให้หนูได้ ว่าหนูควรจะทำอาชีพใดที่ตรงตามศักยภาพ และช่องทางที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ของหนู ส่วนด้านที่หนูไม่ถนัดก็มีคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตนเองให้สมดุลในทุกด้าน ต้องขอบคุณ Talent Detective เลยค่ะ