645/4 หมู่บ้านSoul ซอยลาดพร้าว112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

09:30 - 18:00 ( จันทร์ - ศุกร์ )

คลังความรู้7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

Multiple Intelligences,พหุปัญญา,โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์

เมื่อพูดถึงคำนี้หลายคนอาจจะนึกถึงเด็กที่ฉลาดปราดเปรื่องเฉพาะ..

อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเข้าสู่ฤดูกาลสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนต่าง..

ถ้าจะนับย้อนไปศาสตร์เส้นลายผิว มีการศึกษาและการนำมาใช้ประโยช..

จากหัวข้อที่แล้วจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าสมองและลายนิ้วมือม..

การค้นพบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลายนิ้วมือและสมองเป็นผลมาจา..

ศาสตร์ลายเส้นผิว หรือ Dermatoglyphics เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ..

© Copyright 2020 by Talent Detective. All rights reserved.