ค่ายปลูกความฝัน ปันพลังสู่ความสำเร็จ DREAM TO SUCCESS รุ่นที่ 1

ค่ายปลูกความฝัน ปันพลังสู่ความสำเร็จ DREAM TO SUCCESS รุ่นที่ 1

#ค่ายปลูกความฝันปันพลังความสำเร็จ  [ รุ่น1 @สุราษฎร์ธานี ]

เป็นค่ายที่เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการ

สร้างแรงบันดาลใจ

ค้นหาเป้าหมาย

รู้ช่องทางการเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆ

เปลี่ยนจากมีโทรศัพท์เป็นเพื่อน ให้มี"เรา"เป็นเพื่อน

เปลี่ยนจากผู้ไม่รู้ ให้กลายเป็นผู้รู้

รู้วิธีทำให้ความฝันสำเร็จได้ด้วยตัวเอง

ความสุขเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเรา

โดยภายในงานท่านจะได้พบกับ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) ท่านเป็น “โค้ชระดับเชี่ยวชาญ” (Master Coach) ที่ผ่านการรับรองจาก Life University ประเทศไทย และ American Board of NLP และ NLP University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีความเชี่ยวชาญการเป็นโค้ชบำบัด โดยได้รับการรับรองว่าเป็น Certified Hypnotherapist ที่ได้รับการรับรองจาก American Board of Hypnosis และเป็น Certified Practitioner of Time Line Therapy ที่รับรองจาก Time Line Therapy Association ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเพิ่มเติม : เพจ Dream To Success

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง