มาทำความรู้จักกับ นายแพทย์ มนตรี แสงภัทราชัย ท่านวิทยากรที่จะมาบรรยายในงานสัมมนา “Smart Kid Talent Brain” กันดีกว่า...

มาทำความรู้จักกับ นายแพทย์ มนตรี แสงภัทราชัย ท่านวิทยากรที่จะมาบรรยายในงานสัมมนา “Smart Kid Talent Brain” กันดีกว่า...

นายแพทย์ มนตรี แสงภัทราชัย

ท่านเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมอง นักโค้ชชิ่งหนึ่งเดียวในประเทศไทย ผู้ก่อตั้ง Smart Coach Intelligence และที่ปรึกษาให้กับสถาบันโค้ชไทยและอีกหลากหลายองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผู้บริหาร และพัฒนาหลักสูตร Smart Leadership Program เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำทุกระดับในองค์กรด้วยกระบวนการโค้ช

ตำแหน่งปัจจุบันของท่าน

Assistant Chief Medical Officer รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ และกลุ่ม 1
ผู้อำนวยการ BDMS Simulation Center บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
Executive & Leadership Coach บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประธานโค้ชไทย BDMS รุ่น 1 หลักสูตรโค้ชมืออาชีพ รับรองโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
ที่ปรึกษาและวิทยากร สถาบันโค้ชไทย
กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคสมองและระบบประสาท และผู้เชี่ยวชาญการแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองจาก The Hospital for Sick Children, Toronto ประเทศแคนาดา
อาจารย์พิเศษคลื่นไฟฟ้าสมอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การศึกษา

Assistant Chief Medical Officer รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ และกลุ่ม 1
ผู้อำนวยการ BDMS Simulation Center บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
Executive & Leadership Coach บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประธานโค้ชไทย BDMS รุ่น 1 หลักสูตรโค้ชมืออาชีพ รับรองโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
ที่ปรึกษาและวิทยากร สถาบันโค้ชไทย
กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคสมองและระบบประสาท และผู้เชี่ยวชาญการแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองจาก The Hospital for Sick Children, Toronto ประเทศแคนาดา
อาจารย์พิเศษคลื่นไฟฟ้าสมอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เกียรติบัตรการโค้ช/วิทยากร

Certificate in Professional Coach Certification Program (PCCP), International Coach Federation
Certificate in Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation (ICF)
Certificate in Executive and Leadership Coaching, ICF
Certificate in Group and Team Coaching, ICF
Certificate in Brain-Based Coaching, ICF

ประสบการณ์

ASIA-PACIFIC ADVISORY BOARD, UpToDate™ INC. (2015-2016)
ที่ปรึกษาศูนย์คุณภาพ รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ และ กลุ่ม 1 (ICF)
ที่ปรึกษา INTERNATIONAL PATIENT SAFETY GOALS & SOCIAL MEDIA MANAGEMENT รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ และ กลุ่ม 1
นายกสโมสรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

ผู้ก่อตั้งโครงการและหลักสูตร

CERTIFICATE IN LEADER / MANAGER AS COACH รับรองหลักสูตรจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
SMART WORK HAPPY LIFE: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสมดุลแห่งการใช้ชีวิต
SMART FEEDBACK FOR SMART LEADER: การให้คำติชมเพื่อสร้างการตระหนักรู้และแรงบันดาลใจ
ACTIVE LISTENING: อ่านความคิดผ่านการฟังเชิงลึก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
BRAIN-BASED LEADERSHIP & LEADERKIDs COACHING: การโค้ชผู้นำ (เด็กและผู้ใหญ่) บนพื้นฐานหลักการทำงานของสมอง

ประสบการณ์โค้ช/วิทยากร

หลักสูตร BDMS Manager as Coach & Team coaching 19 รุ่น (600 ท่าน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
วิทยากรหลักสูตร Certificate in Leader/Manager as Coach 3 รุ่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรพิเศษ สถาบันโค้ชไทย หัวข้อ Brain-based Coaching และ การโค้ชสมองเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน
วิทยากรหัวข้อ โค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วิทยากรหัวข้อ สมองสร้างสุขเพื่อชีวิตคิดบวก บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
โครงการโค้ชจิตอาสาเพื่อสังคมไทย “ครูใต้หัวใจโค้ช 2016” และ “ Teacher as Coach เพื่ออนาคตนักเรียนอาชีวะสามจังหวัดชายแดนใต้ 2017” จัดโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง